Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu trong C#, javascript và SQL Server.

1. Hàm lọc dấu tiếng việt trong C#.
Cách 1:

Cách dùng utf8Convert1(“Lập trình tiếng việt dtmi.net”) kết quả => Lap trinh tieng viet dtmi.net

Cách 2:

Cách 3:

Sử dụng Regex để chuyển đổi

2. Hàm lọc dấu tiếng việt trong Javascript

3. Hàm lọc dấu tiếng việt trong PHP

4. Hàm lọc dấu tiếng việt trong SQL Server

Úng dụng của hàm này thường dùng trong những trường hợp sau:

  • Tạo URL thân thiện : Hàm chuyển tiếng việt có dấu sang không dấu lập trình C# => Ham-chuyen-tieng-viet-co-dau-sang-khong-dau-lap-trinh-C#
  • Tạo Desciption tối ưu bộ tìm kiếm

Chúc các bạn thành công. smile

tuanthanhvoC#JavascriptPHPSQLServer
Trong khi lập trình có khi bạn cần lọc dấu chuỗi tiếng việt (Unicode) thành chuỗi không dấu. Ví dụ trong Form đăng nhập hoặc đăng ký thành viên bạn không muốn TenDangNhap có dấu, hoặc các liên kết không dấu, Tôi sẽ giới thiệu các hàm lọc dấu...