Ở đây mình sử dụng EasyPHP vì các bạn có thể download các phiên bản PHP (trong admin của easyphp...