php-banner

1. Giới thiệu PHP

PHP (“PHP: Hypertext Preprocessor”) là ngôn ngữ lập trình chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng mã nguồn mở, máy chủ, web động. PHP rất thích hợp với web và dễ dàn nhúng vào HTML. Do được tối ưu hóa cho web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn và dùng cú pháp giống như C và Java, dễ học và thời gian xây dựng website ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến trên thế giới.

  • Ra đời 1994 – 1995 do Rasmus Lerdorf phát triễn PHP/FI(Personal Home Page/Forms Interpreter)
  • PHP/FI 2.0 (1%) 1997 viết lại của C thu hút nhiều người sử dụng
  • 1997 không lâu sau 2.0 ra đời đã được thay thế bằng phiên bản anpha PHP 3.0 (10%) do Andi Gutmans và Zeev Suraski viết lại toàn bộ mã nguồn trước đó.
  • 6/1998 chính thức công bố PHP 3.0 được cộng đồng kiểm nghiệm.
  • Zend Engine giới thiệu năm 1999 và PHP dựa trên động cơ này đã ra mắt với hàng loạt tính năng vào 5/2000
  • 2003 ra mắt bản thử nghiệm PHP5 Beta 1 và cũng là bản đầu tiền của Zend Engine 2.0
  • Phiên bản tiếp theo của PHP đang được phát triển hiện nay(PHP 5.6.8 14/4/2015),  PHP 6 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của PHP ở phiên bản hiện tại, ví dụ: hỗ trợ namespace (hiện tại các nhà phát triển vẫn chưa công bố rõ ràng về vấn đề này); hỗ trợ Unicode; sử dụng PDO làm API chuẩn cho việc truy cập cơ sở dữ liệu, các API cũ sẽ bị đưa ra thành thư viện PECL

2. Cấu trúc trang HTML với PHP

cau-truc-html-va-php

Giới Thiệu Cơ Bản PHPtuanthanhvoPHPPHP,php la gi
1. Giới thiệu PHP PHP ('PHP: Hypertext Preprocessor') là ngôn ngữ lập trình chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng mã nguồn mở, máy chủ, web động. PHP rất thích hợp với web và dễ dàn nhúng vào HTML. Do được tối ưu hóa cho web, tốc độ...