Trong những bài thực hành trước đây mình chỉ dùng noauth để bỏ qua việc kết nối database với...