Phép tính số học và cách thức hiện các phép tính số học

1 Phép tính số học

PHP hỗ trợ các phép tính số học minh họa qua danh sách các toán tử dưới đây.

Toán tửMô tả
+Cộng (Tổng)
-Trừ (Hiệu)
*Nhân (Tích)
/Chia (Thương)
%Chia (Lấy dư)

Và sau đây là minh họa cho các phép toán này

Vậy giới hạn độ lớn của 1 giá trị nguyên trong php là bao nhiêu ???

Đó là 2147483647 và được ấn định bằng hằng số PHP_INT_MAX do đó bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào

phep_toan

 

2 Kết nối các chuỗi

Để kết nối các chuỗi thì chúng ta dùng toán tử nối của php đó là dấu CHẤM ( . ).

Kết quả đều trả về là : Hoc PHP – Bai Toan Tu nhưng tùy vào trường hợp chúng ta sẽ sử dụng cách nào để nhanh, dễ hiểu, dễ chỉnh sửa tối ưu nhất website cũng như thuật toán.

Bài sau chúng ta sẽ đi vào phần So Sánh Các Biến và Thực hiện các phép Test Logic

tuanthanhvoPHPnối chuỗi,phép toán số học,PHP,toan tu php
Phép tính số học và cách thức hiện các phép tính số học 1 Phép tính số học PHP hỗ trợ các phép tính số học minh họa qua danh sách các toán tử dưới đây. Và sau đây là minh họa cho các phép toán này Vậy giới hạn độ lớn của...